კონკურენციის სააგენტო

info-gca@competition.ge
(032) 2 440 770 (EXT 21-74)
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) მხარდაჭერითა და დიდი ბრიტანეთის და ...

2017 წლის 17 იანვარს, ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი - „საქართველოს კონკურ...

საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს სტატუსი და უფლებამოსილებები საქართველოს კონკურენციის სააგენტო შექმნილია „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე და საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 აპრილის №288 დადგენილებით დამტკიცებული დებულების შესაბამისად. კონკურენციის სააგენტო წარმოადგენს დამოუკიდებელ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს, რომელიც ანგარიშვალდებულია საქართველოს პრემიერ მინისტრისა და საზოგადოების წინაშე. სააგენტო პასუხისმგებელია „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის აღსრულებაზე, რომლის მიზანია საქართველოში ბაზრის ლიბერალიზაცია, თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის ხელშეწყობა. კანონის მიზნებიდან გამომდინარე: ბაზარზე უზრუნველყ...

საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარე, ნოდარ ხადური ბერლინში - გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის კონკურენციის უწყების (Bundeskartellamt) მიერ ორგანიზებულ კონკურენციის მე-19 საერთაშორისო კონფერენციას ესწრება. ღონისძიებაში მონაწილეობენ: გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის კონკურენციის ორგანოს პრეზიდენტი, ანდრეას მუნდტი; გერმანიის ეკონომიკისა და ენერგეტიკის მინისტრი, პეტერ ალტმაიერი; ევროკომისარი კონკურენციის საკითხებში, მარგრეტ ვესტაგერი;

საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარე, ნოდარ ხადური კიევში, უკრაინის ანტიმონოპოლიური კომიტეტის და კონკურენციის საერთაშორისო ქსელის (ICN) თანაორგანიზებით გამართულ ადვოკატირების სემინარში იღებს მონაწილეობას. ღონისძიების მიზანია კონკურენციის პოლიტიკის ადვოკატირების საერთაშორისო პრაქტიკის გაცნობა და მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ორგანიზაციების (ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია - OECD, საერთაშორისო კონკურენციის ქსელი - ICN, გაეროს ვაჭრობისა და განვითარების კონფერენცია - UNCTAD) გამოცდილების გაზიარება.

საფრანგეთში, პარიზში, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) მიერ გასამართ სემინარებში - „კონკურენციის უახლესი გამოწვევები ფარმაცევტულ ბაზრებზე", „კონკურენციის ღია დღე 2019" და „საჯარო ფინანსური ბაზრები" - მონაწილეობას იღებს სააგენტოს ბაზრის მონიტორინგისა და ანალიზის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, ნიკა სერგია.

საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ „2017 წელს საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ“ ანგარიშში გაცემული რეკომენდაციით, საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული 2018 წლის 19 ივლისის N3148-რს დადგენილების მე-18 პუნქტის საფუძველზე, საქართველოს კონკურენციის სააგენტო ფარმაცევტული ბაზრის მონიტორინგს ახორციელებს.

სემინარი, რომელიც საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარემ ნოდარ ხადურმა გახსნა, კონკურენციის სამართლის სფეროში იურისტების ცოდნის გაღრმავებას და კონკურენციის კანონმდებლობის დახვეწის საჭიროების შესახებ, ცნობიერების ამაღლებას ისახავდა მიზნად.