კონკურენციის სააგენტო

info-gca@competition.ge
(032) 2990 900 (EXT 21-74)
„კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, შეიქმნა კონკურენციის სააგენტო და „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - კონკურენციის სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 აპრილის N288 დადგენილების შესაბამისად, დამტკიცდა მისი დებულება. კონკურენციის სააგენტო არის დამოუკიდებელი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელსაც ხელმძღვანელობს საქართველოს პრემიერ - მინისტრის მიერ დანიშნული თავმჯდომარე. კონკურენციის სააგენტო ანგარიშვალდებულია საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და საზოგადოების წინაშე. სააგენტოს მიზანია საქართველოში ბაზრის ლიბერალიზაციის, თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის ხელშეწყობა. კერძოდ: ა) სახელმწიფო, ...

საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარე, ნოდარ ხადური, სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში მსოფლიო ბანკის რეგიონულ დირექტორს, მერსი ტემბონს შეხვდა.

საქართველოს კონკურენციის სააგენტომ, ქალაქ გორში, ტაქსებით მომსახურეობის ბაზარზე მოქმედი 11 სუბიექტის ერთობლივი განცხადება, „კატენას“ მიერ „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის (დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება და არაკეთილსინდისიერი კონკურენცია) სავარაუდო დარღვევის ფაქტთან დაკავშირებით, დაუშვებლად ცნო.

კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარე მსოფლიო ბანკის ვაჭრობისა და კონკურენციის გლობალური პრაქტიკის დირექტორს კლაუს ტილმესს და კონკურენციის პოლიტიკის წამყვან სპეციალისტს მართა მარტინეზ ლიცეტის შეხვდა.

ვაშინგტონში, ამერიკის ადვოკატთა ასოციაციის 65-ე ანტიტრესტულ საგაზაფხულო ყოველწლიური შეხვედრების პარალელურად, საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარე, ნოდარ ხადური მსოფლიო ბანკის მმართველობის გლობალური პრაქტიკის უფროს დირექტორს დებორა ლ. უეტზელს, ამავე პრაქტიკის მარეგულირებელი პოლიტიკისა და მენეჯმენტის გლობალურ ლიდერს პეტერ ლადეგაარდს და უფროს მმართველობის სპეციალისტს სტივენ რიმმერს შეხვდა.

2017 წლის 28-31 მარტს, საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარე, ნოდარ ხადური ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ქალაქ ვაშინგტონში, ამერიკის ადვოკატთა ასოციაციის 65-ე ყოველწლიურ ანტიმონოპოლიურ საგაზაფხულო შეხვედრაში მონაწილეობს.