კონკურენციის სააგენტო

info-gca@competition.ge
(032) 2 440 770 (EXT 21-74)
საქართველოს კონკურენციის სააგენტო აქტიურად და ნაყოფიერად თანამშრომლობს ევროპის რეკონსტრუქ...

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) მხარდაჭერითა და დიდი ბრიტანეთის და ...
2017 წლის 17 იანვარს, ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი - „საქართველოს კონკურ...

„კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, შეიქმნა კონკურენციის სააგენტო და „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - კონკურენციის სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 აპრილის N288 დადგენილების შესაბამისად, დამტკიცდა მისი დებულება. კონკურენციის სააგენტო არის დამოუკიდებელი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელსაც ხელმძღვანელობს საქართველოს პრემიერ - მინისტრის მიერ დანიშნული თავმჯდომარე. კონკურენციის სააგენტო ანგარიშვალდებულია საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და საზოგადოების წინაშე. სააგენტოს მიზანია საქართველოში ბაზრის ლიბერალიზაციის, თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის ხელშეწყობა. კერძოდ: ა) სახელმწიფო, ...

საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარე, ნოდარ ხადური პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის წარმატებულად განხორციელებისათვის, ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვადასხვა ქვეყნის კონკურენციის უწყებების ხელმძღვანელი პირებისაგან, მადლობის წერილებს იღებს. მათ შორისაა: რაფაელ კომენჟი, ევროკავშირის პროექტის “საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს მხარდაჭერა”, B&S Europe -ს დირექტორი; ვლადიმირ კოლტოვიჩი, ბელარუსის რესპუბლიკის ანტიმონოპოლიური რეგულირებისა და ვაჭრობის მინისტრი; მერტ ოტსი, ესტონეთის რესპუბლიკის კონკურენციის ორგანოს გენერალური დირექტორი; სკადიტა აბრამა, ლატვიის რესპუბლიკის კონკურენციის საბჭოს თავმჯდომარე; ვიორიკა კარარე, მოლდოვის რესპუბლიკის კონკურენციის საბჭოს პრეზიდენტი.

21-24 ნოემბერს, ევროკავშირის პროექტის "საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს მხარდაჭერა" ფარგლებში, ტრენინგი ტარდება, რომელსაც საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს თანამშრომლები ესწრებიან. სემინარს ლიტვის კონკურენციის საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე, ელონას შატასი და ამავე უწყების საბჭოს წევრი, იოლანტა ივანაუსკინე უძღვებიან.

საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარე, ნოდარ ხადურმა, კონფერენციაზე -კონკურენციის პოლიტიკა: თანამედროვე ტენდენციები და გამოწვევები, კონკურენციის სფეროში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისათვის ყოფილი თანამშრომლები დააჯილდოვა.

პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის ფარგლებში, ორმხრივი ურთიერთობის გაძლიერების მიზნით და საბაზრო ეკონომიკის ეფექტიანი განვითარებისათვის, თანასწორობისა და ურთიერთსარგებლიანობის პრინციპზე დაყრდნობით, საქართველოს კონკურენციის სააგენტოსა და მეგობარი ქვეყნების კონკურენციის უწყებებს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები გაფორმდა.