კონკურენციის სააგენტო

info-gca@competition.ge
(032) 2990 900 (EXT 21-74)
„კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, შეიქმნა კონკურენციის სააგენტო და „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - კონკურენციის სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 აპრილის N288 დადგენილების შესაბამისად, დამტკიცდა მისი დებულება. კონკურენციის სააგენტო არის დამოუკიდებელი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელსაც ხელმძღვანელობს საქართველოს პრემიერ - მინისტრის მიერ დანიშნული თავმჯდომარე. კონკურენციის სააგენტო ანგარიშვალდებულია საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და საზოგადოების წინაშე. სააგენტოს მიზანია საქართველოში ბაზრის ლიბერალიზაციის, თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის ხელშეწყობა. კერძოდ: ა) სახელმწიფო, ...

საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარემ გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში მასტერკლასი ჩაატარა, თემაზე - სახელმწიფოს ეკონომიკური პოლიტიკა.

დღეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 99 წლის გახდა. სწორედ 99 წლის წინ, მეფე დავით აღმაშენებლის ხსენების დღეს, ქართველთა დიდი ნატვრა ასრულდა. თბილისში ფაზისის, გელათის და იყალთოს აკადემიების შემდეგ, პირველი ეროვნული, ევროპული ყაიდის უნივერსიტეტი დაფუძნდა. ხვალიდან, ერთი წლის განმავლობაში, ყოველი დღე უნივერსიტეტის ისტორიაში იქნება მეასე. უნივერსიტეტმა მისი არსებობის განმავლობაში ბევრი რამ ნახა. იყო უზარმაზარი წარმატებები, პრობლემები, მაგრამ უნივერსიტეტის და მისი პროფესორ-მასწავლებლებისა თუ სტუდენტების სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ მან ერის სიყვარული და პატივისცემა ღირსეულად დაიმსახურა.

„სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის“ მიერ წარმოდგენილი განცხადება, სათამაშოების ბაზარზე, „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაძლო დარღვევის ფაქტზე მიუთითებდა.