კონკურენციის სააგენტო

info-gca@competition.ge
(032) 2 440 770 (EXT 21-74)
საქართველოს კონკურენციის სააგენტო აქტიურად და ნაყოფიერად თანამშრომლობს ევროპის რეკონსტრუქ...

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) მხარდაჭერითა და დიდი ბრიტანეთის და ...
2017 წლის 17 იანვარს, ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი - „საქართველოს კონკურ...

„კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, შეიქმნა კონკურენციის სააგენტო და „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - კონკურენციის სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 აპრილის N288 დადგენილების შესაბამისად, დამტკიცდა მისი დებულება. კონკურენციის სააგენტო არის დამოუკიდებელი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელსაც ხელმძღვანელობს საქართველოს პრემიერ - მინისტრის მიერ დანიშნული თავმჯდომარე. კონკურენციის სააგენტო ანგარიშვალდებულია საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და საზოგადოების წინაშე. სააგენტოს მიზანია საქართველოში ბაზრის ლიბერალიზაციის, თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის ხელშეწყობა. კერძოდ: ა) სახელმწიფო, ...

საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარე, ნოდარ ხადური სააგენტოს თანამშრომელთათვის სერტიფიკატების გადაცემას დაესწრო და ტრენინგის წარმატებით დასრულება მიულოცა. კომპიუტერული პროგრამა STATA-ს გაძლიერებული კურსი, ბაზრის სტრუქტურის კვლევაში, ევროკავშირის პროექტის „კონკურენციის სააგენტოს მხარდაჭერა“ ორგანიზებით, თსუ-ს ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა ISET-თან ერთად განხორციელდა.

„უკვე 12 წელია, ყველაზე დიდ თანამდებობა მიკავია - უნივერსიტეტის პროფესორი ვარ

საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარემ ნოდარ ხადურმა და ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსმა იური დოლიძემ თანამშრომლობის მემორანდუმს ხელი მოაწერეს.

საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარე, ნოდარ ხადური ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) დირექტორს სამხრეთ კავკასიაში, მოლდოვასა და ბელორუსში, ბრუნო ბალვანერას შეხვდა.