კონკურენციის სააგენტო

info-gca@competition.ge
(032) 2 440 770 (EXT 21-74)
„კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, შეიქმნა კონკურენციის სააგენტო და „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - კონკურენციის სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 აპრილის N288 დადგენილების შესაბამისად, დამტკიცდა მისი დებულება. კონკურენციის სააგენტო არის დამოუკიდებელი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელსაც ხელმძღვანელობს საქართველოს პრემიერ - მინისტრის მიერ დანიშნული თავმჯდომარე. კონკურენციის სააგენტო ანგარიშვალდებულია საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და საზოგადოების წინაშე. სააგენტოს მიზანია საქართველოში ბაზრის ლიბერალიზაციის, თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის ხელშეწყობა. კერძოდ: ა) სახელმწიფო, ...

2017 წლის 17-18 მაისს, რუმინეთში, ქ. ბუქარესტში, საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე, დავით ჭიჭინაძე რუმინეთის კონკურენციის უწყების მიერ ორგანიზებულ კონფერენციას დაესწრო. შეხვედრაზე, რომელიც კონკურენციის 20 წლის იუბილეს ეძღვნებოდა, კონკურენციის კანონის და პოლიტიკის განვითარების საკითხები განიხილეს.

2017 წლის 16 მაისს, უნგრეთში, ქალაქ ბუდაპეშტში, საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარე, ნოდარ ხადური ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის და უნგრეთის კონკურენციის რეგიონალური ცენტრის (OECD-GVH RCC) მიერ ორგანიზებულ შეხვედრას დაესწრო. სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში, ნოდარ ხადური უნგრეთის კონკურენციის ორგანოს პრეზიდენტს მიკლოშ იუნასზს შეხვდა.

კონკურენციის საერთაშორისო ქსელის ყოველწლიური კონფერენციის ფარგლებში, ნოდარ ხადურმა კონკურენციის უწყების ხელმძღვანელ პირებთან საქმიანი შეხვედრები გამართა და მათთან სამომავლო თანამშრომლობის, შედეგზე ორიენტირებული საკითხები განიხილა. საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარე, კონკურენციის საერთაშორისო ქსელის თავმჯდომარეს, რომელიც იმავდროულად გერმანიის კონკურენციის უწყების ხელმძღვანელია, ანდრიას მუნდტს და OECD-ის კონკურენციის კომიტეტის ხელმძღვანელს, ანტონიო გომესს შეხვდა. მხარეებმა, საერთაშორისო ღონისძიებებში, საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს აქტიურ ჩართულობას გაუსვეს ხაზი.

სააგენტოს მიერ მოძიებული და მიღებული ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე გამოიკვეთა, რომ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ, ა(ა)იპ ,,ფერმერული მეურნეობის განვითარების ცენტრისათვის“ 90 000 ლარის ოდენობის სახელმწიფო დახმარების გაცემა, ,,კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და ,,ინდივიდუალური სახელმწიფო დახმარების უმნიშვნელო ოდენობისა და სახელმწიფო დახმარების გაცემის ზოგადი წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის პირველი სექტემბრის №529 დადგენილების მოთხოვნებთან შესაბამისობაშია.

ნოდარ ხადური და კონკურენციის სააგენტოს თანამშრომლები, ევროკავშირის მხარდაჭერით მიმდინარე პროექტის მთავარ ექსპერტთან ერთად, კონკურენციის საერთაშორისო ქსელის 2017 წლის ყოველწლიურ კონფერენციას ესწრებიან, რომელიც 10-12 მაისს, ქალაქ პორტოში იმართება.