კონკურენციის სააგენტო

competitioninfo@geo.gov.ge
(032) 2990 900 (შიდა 21-74)
„კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, შეიქმნა კონკურენციის სააგენტო და „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - კონკურენციის სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 აპრილის N288 დადგენილების შესაბამისად, დამტკიცდა მისი დებულება. კონკურენციის სააგენტო არის დამოუკიდებელი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელსაც ხელმძღვანელობს საქართველოს პრემიერ - მინისტრის მიერ დანიშნული თავმჯდომარე. კონკურენციის სააგენტო ანგარიშვალდებულია საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და საზოგადოების წინაშე. სააგენტოს მიზანია საქართველოში ბაზრის ლიბერალიზაციის, თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის ხელშეწყობა. კერძოდ: ა) სახელმწიფო, ...

კონკურენციის სააგენტოს განვითარებისა და ადვოკატირების მხარდასაჭერი პროექტის ფარგლებში, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკისა(EBRD) და დიდი ბრიტანეთის და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს საელჩოს ეგიდით, 2016 წელს, სააგენტოს თანამშრომლებს, კვალიფიკაციის ასამაღლებელი, რამდენიმე ეტაპად გაწერილი, შეხვედრა-სემინარები ჩაუტარდათ. ძირითად სამუშაო თემას წარმოადგენდა კონკურენციისსამართლებრივი და ეკონომიკური ანალიზი, რომელსაც მსოფლიოს წამყვანიუნივერსიტეტებიდან მოწვეულ პროფესორთა გუნდი ხელმძღვანელობდა.

საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარე ნოდარ ხადური, საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის კონკურენციის ხელშეწყობის დეპარტამენტის უფროსს, ბატონ დავით გოგიჩაიშვილს და პროექტის - Information Communication Technology Sector Development Harmonisation of laws, regulation of next generation access and regulatory development - განმახორციელებელი სლოვაკური საკონსულტაციო ჯგუფების - „Grant Thornton“-ისა და „PIERSTONE”-ის წარმომადგენლებს: ზბინეკ ბოლჩეკს (Zbynek Bolcek), სტეფან კრალს (Stefan Kral), დომინიკ ვიტეკს (Dominiki Vitek) და ჟანა პატინოვას (Jana Pattunova) შეხვდა. შეხვედრის ძირითადი თემა კონკურენციისა და ეკონომიკის რეგულირებადი სფეროს მარეგულირებელი კანონმდებლობის ჩარჩო იყო. მხარეებმა კონკურენციის სააგენტოსა და კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიისთვის საერთო და მნიშვნელოვანი საკითხები განიხილეს, მათ შორის - ბაზრის ანალიზის, შერწყმის, დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენებისა და კონკურენციის შემზღუდველი შეთანხმებების შეფასების მეთოდოლოგიები. შეხვედრაზე მხარეები უწყებათაშორისი თანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმებაზე შეთანხმდნენ, რაც მომავალში აქტიურ თანამშრომლობას შეუწყობს ხელს.

შპს ,,აიტექნიკის’’ საქმეზე, მოკვლევის ვადა, 2017 წლის 30 აპრილამდე გახანგრძლივდა, - გადაწყვეტილება საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარემ საქმის სირთულისა და მნიშვნელობის გათვალისწინებით მიიღო. შპს ,,აიტექნიკის’’ საქმეზე მოკვლევა, ,,კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონისმე-7 და მე-113 მუხლების სავარაუდო დარღევის ფაქტზე, სააგენტოს თავმჯოდომარის ბრძანებით, 2016 წლის 19 სექტემბრიდან დაიწყო. მომჩივანი არაკეთილსინდისიერ კონკურენციასა და მოპასუხეებს შორის კონკურენციის სავარაუდო შემზღუდველ შეთანხმებაზე მიუთითებს. ფაქტი, რომ მოკვლევა ორი სხვადასხვა სამართლებრივი მიზეზით მიმდინარეობს, სადაც მოპასუხეთა შემადგენლობა განსხვავებულია, გარკვეულ სამართლებრივ თავისებურებებს უკავშირდება, რამაც მოკვლევის ვადის გაგრძელების აუცილებლობა განაპირობა. საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს მოკვლევის ჯგუფი შესაბამისი ფაქტების დადგენასა და ანალიზზე მუშაობას განაგრძობს.

ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) ეგიდით, მიმდინარე წლის 1-2 დეკემბერს, საფრანგეთში, ქალაქ პარიზში, კონკურენციის მე-15 გლობალური ფორუმი გაიმართა.

კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარე, ბატონი ნოდარ ხადური, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) დირექტორს სამხრეთ კავკასიაში, მოლდოვასა და ბელორუსში, ბატონ ბრუნო ბალვანერას შეხვდა.