კონკურენციის სააგენტო

info-gca@competition.ge
(032) 2 440 770 (EXT 21-74)
საქართველოს კონკურენციის სააგენტო აქტიურად და ნაყოფიერად თანამშრომლობს ევროპის რეკონსტრუქ...
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) მხარდაჭერითა და დიდი ბრიტანეთის და ...

2017 წლის 17 იანვარს, ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი - „საქართველოს კონკურ...

„კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, შეიქმნა კონკურენციის სააგენტო და „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - კონკურენციის სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 აპრილის N288 დადგენილების შესაბამისად, დამტკიცდა მისი დებულება. კონკურენციის სააგენტო არის დამოუკიდებელი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელსაც ხელმძღვანელობს საქართველოს პრემიერ - მინისტრის მიერ დანიშნული თავმჯდომარე. კონკურენციის სააგენტო ანგარიშვალდებულია საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და საზოგადოების წინაშე. სააგენტოს მიზანია საქართველოში ბაზრის ლიბერალიზაციის, თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის ხელშეწყობა. კერძოდ: ა) სახელმწიფო, ...

შპს “ლიბოს“ საჩივრის საფუძველზე, კონკურენციის სააგენტომ მოკვლევა დაიწყო, რომელიც ქალაქ ბათუმის ტერიტორიაზე, ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის სავარაუდო დარღვევის ფაქტს,კერძოდ, გარე რეკლამის განთავსების და ამ ბაზარზე კონკურენციის შესაძლო შეზღუდვის საკითხებს შეეხება.

საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარე, ნოდარ ხადური JICA-ს საქართველოს ოფისის მუდმივ წარმომადგენელს, იუკიჰო ეჯირს (Ejiri Yukihiko) შეხვდა.

საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარე, ნოდარ ხადური გაეროს ვაჭრობისა და განვითარების კონფერენციის კონკურენციისა და მომხმარებელთა დაცვის პოლიტიკის განყოფილების ხელმძღვანელს, ტერესა მორეირას შეხვდა. მხარეებმა თავიანთი უწყებების საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებისა და არსებული გამოწვევების შესახებ ინფორმაცია გაცვალეს. ასევე, საქართველოს კონკურენციის სააგენტოსა და UNCTAD-ს შორის თანამშრომლობის შესაძლო, სამომავლო გზები განიხილეს. როგორც კონკურენციის სამართლის არსებული საკანონდებლო ჩარჩოს დახვეწის, ისე მომხმარებელთა უფლებების დაცვის მიმართულებით, ტერესა მორეირამ საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს დახმარებისათვის მზაობა გამოხატა. ახალი კანონმდებლობის შემუშავებასთან დაკავშირებით, ტექნიკური დახმარების პროგრამის დეტალებზე, მხარეები, თბილისში, მიმდინარე წლის ოქტომბერ-ნოემბერში, მორეირას დაგეგმილი ვიზიტისას შეთანხმდებიან. აღნიშნულ პერიოდამდე, სხვადასხვა საერთაშორისო დონორისაგან, ფინანსური მხარდაჭერის შესაძლებლობებს მოიძიებენ. შეხვედრას ასევე ესწრებოდა ექსპერტი ეკონომიკის დაგში ფრანსუა სუტი.

საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს თანამშრომელმა, ქეთევან ზუკაკიშვილმა ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) კონკურენციის განყოფილებაში, პრაქტიკული-სასწავლო კურსი გაიარა.

კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარე, ნოდარ ხადური გაეროს ვაჭრობისა და განვითარების კონფერენციის ორგანოში (UNCTAD), მომხმარებელთა დაცვის კანონისა და პოლიტიკის მთავრობათაშორისი ექსპერტთა ჯგუფის მე-2 შეხვედრას ესწრება.