კონკურენციის სააგენტო

info-gca@competition.ge
(032) 2 440 770 (EXT 21-74)
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) მხარდაჭერითა და დიდი ბრიტანეთის და ...
2017 წლის 17 იანვარს, ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი - „საქართველოს კონკურ...

„კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, შეიქმნა კონკურენციის სააგენტო და „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - კონკურენციის სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 აპრილის N288 დადგენილების შესაბამისად, დამტკიცდა მისი დებულება. კონკურენციის სააგენტო არის დამოუკიდებელი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელსაც ხელმძღვანელობს საქართველოს პრემიერ - მინისტრის მიერ დანიშნული თავმჯდომარე. კონკურენციის სააგენტო ანგარიშვალდებულია საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და საზოგადოების წინაშე. სააგენტოს მიზანია საქართველოში ბაზრის ლიბერალიზაციის, თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის ხელშეწყობა. კერძოდ: ა) სახელმწიფო, ...

საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარე, ნოდარ ხადური ესტონეთის რესპუბლიკის კონკურენციის ორგანოს გენერალურ დირექტორს მერტ ოტსის შეხვდა, რომელიც სამუშაო ვიზიტით საქართველოში იმყოფება.

საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარე, ნოდარ ხადური ყაზახეთის რესპუბლიკის ეკონომიკის სამინისტროს მიწვევით, ყაზახეთის რესპუბლიკის ეკონომიკურ ფორუმში მონაწილეობს.

ქ. ასტანაში, 17, 18 და 19 მაისს, სხვადასხვა ქვეყნის მაღალი რანგის პირები და ექსპერტები ეკონომიკური ფორუმის შეხვედრებზე შემდეგ ძირითად თემებს მიმოიხილავენ -
სავაჭრო თანამშრომლობის ახალი პერსპექტივები; საერთაშორისო გამოწვევები მსოფლიო ვაჭრობაში; სახელმწიფოს ეკონომიკური როლი და ფუნქციები ეკონომიკური დემოკრატიის პირობებში; კონკურენციის როლი, ფუნქციები, ეკონომიკური წინსვლის პერსპექტივები; სამეცნიერო–ტექნიკური პროგრესის შედეგები;
მნიშვნელოვანი პოლიტიკური-ეკონომიკური პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები;
თანამედროვე ტექნოლოგიები, ციფრული სამყარო და ა.შ.

საქართველოს კონკურენციის სააგენტომ „სადაზღვევო კომპანია უნისონის“ საჩივარი დასაშვებად ცნო და საქმის მოკვლევის დაწყების თაობაზე გადაწყვეტილება მიიღო.

საქართველოს კონკურენციის სააგენტომ გორის ტაქსებით მომსახურების ბაზარზე მოქმედი 11 ეკონომიკური აგენტის ერთობლივ საჩივარზე, რომელიც „ტექნოკომის“ შესააძლო არაკეთილსინდისიერ ქმედებებს შეეხებოდა, მოკვლევა არ დაიწყო.

მომჩივანთა პოზიციით, ადგილი ჰქონდა არაკეთილსინდისიერ კონკურენციას, რომელიც მათთან სახელშეკრულებო ურთიერთობაში მყოფი მძღოლებისათვის თითოეულ გამოძახებაზე 0.5-თეთრიანი დანამატის დაწესებასა და ამ გზით მძღოლების გადაბირებაში გამოიხატებოდა.

იქიდან გამომდინარე, რომ საჩივარში აღწერილი ქმედებები „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის 113 მუხლით განსაზღვრულ ჩარჩოს სცდებოდა, მოკვლევის დაწყებაზე მომჩივან კომპანიებს უარი ეთქვათ.

ბრძანება

საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარე, ნოდარ ხადური ლატვიის კონკურენციის საბჭოს მიწვევით, ქ. რიგაში ბალტიის კონკურენციის ყოველწლიურ კონფერენციას ესწრება.