კონკურენციის სააგენტო

competitioninfo@geo.gov.ge
(032) 2990 900 (შიდა 21-74)
„კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, შეიქმნა კონკურენციის სააგენტო და „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - კონკურენციის სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 აპრილის N288 დადგენილების შესაბამისად, დამტკიცდა მისი დებულება. კონკურენციის სააგენტო არის დამოუკიდებელი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელსაც ხელმძღვანელობს საქართველოს პრემიერ - მინისტრის მიერ დანიშნული თავმჯდომარე. კონკურენციის სააგენტო ანგარიშვალდებულია საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და საზოგადოების წინაშე. სააგენტოს მიზანია საქართველოში ბაზრის ლიბერალიზაციის, თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის ხელშეწყობა. კერძოდ: ა) სახელმწიფო, ...

კონკურენციის სააგენტოს წარმომადგენლებმა 5-6 მაისს თურქეთში, ქ. სტამბულში გამართულ კონფერენციაში მიიღეს მონაწილეობა.

საქართველოსა და ჩინეთს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ მიმდინარე მოლაპარაკებებში, რომელიც 9-13 მაისს ქ. პეკინში გაიმართა, კონკურენციის სააგენტოს სამართლებრივი და მეთოდოლოგიური უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსმა - სოფიო მომცელიძემ და კონკურენციის დეპარტამენტის მრჩეველმა - ნინო ჯიბუტმა მიიღეს მონაწილეობა.

საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარემ გიორგი ბარაბაძემ და სააგენტოს სამართლებრივი და მეთოდოლოგიური უზრუნველყოფის დეპარტამენტის მრჩეველმა ნინო ისაკაძემ საერთაშორისო კონკურენციის ქსელის (ICN) მიერ ორგანიზებულ 2016 წლის წლიურ კონფერენციაში მიიღეს მონაწილეობა, რომელიც სინგაპურში გაიმართა.

2016 წლის 16 მარტს, სსიპ - კონკურენციის სააგენტოში სს „საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი“-სა დასს ,,ჯიპისი“-ს მიერ წარმოდგენილ იქნა შეტყობინება ეკონომიკურ აგენტთა კონცენტრაციის შესახებ, რაც გულისხმობს სს „საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი“-ს მიერ სს „ჯიპისი“-ს აქციათა 100%-ს შეძენას ფიზიკური პირების: დავით გორდაძის, ლევან კანკიას, დავით კიკნაძის, გიორგი კილაძის, დავით კილაძის, გიორგი მეგრელიშვილის, ლიანა ტყემალაძის, ვაჟა ცინცაძის და ზაზა ცინცაძისგან წილთა შეძენის გზით.