კონკურენციის სააგენტო

info-gca@competition.ge
(032) 2 440 770 (EXT 21-74)
ვიდეორგოლი კონკურენციის სააგენტოს საქმიანობის შესახებ
08/05/2019
საქართველო საერთაშორისო კონფერენციას მასპინძლობს კონკურენციის პოლიტიკა: ტენდენციები და გამოწვევები
27/09/2018
მეორე საერთაშორისო კონფერენცია - კონკურენციის პოლიტიკა: ტენდენციები და გამოწვევები
04/04/2018
პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია
28/11/2017
კონკურენციის პოლიტიკის 25 წლის იუბილე
28/06/2017
საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს სატელეფონო ცნობარი
11/05/2017
საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს საკონტაქტო ტელეფონი შეიცვალა,
05/05/2017
საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს ერთი თვის მუშაობის შედეგები
03/01/2017
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) მხარდაჭერითა და დიდი ბრიტანეთის და ...
2017 წლის 17 იანვარს, ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი - „საქართველოს კონკურ...

საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს სტატუსი და უფლებამოსილებები საქართველოს კონკურენციის სააგენტო შექმნილია „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე და საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 აპრილის №288 დადგენილებით დამტკიცებული დებულების შესაბამისად. კონკურენციის სააგენტო წარმოადგენს დამოუკიდებელ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს, რომელიც ანგარიშვალდებულია საქართველოს პრემიერ მინისტრისა და საზოგადოების წინაშე. სააგენტო პასუხისმგებელია „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის აღსრულებაზე, რომლის მიზანია საქართველოში ბაზრის ლიბერალიზაცია, თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის ხელშეწყობა. კანონის მიზნებიდან გამომდინარე: ბაზარზე უზრუნველყ...

საქართველოს კონკურენციის სააგენტომ ავტოსატრანსპორტო საშუალებების სავალდებულო პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირებით მომსახურების ბაზარზე განხორციელებული მოკვლევა დაასრულა

იმის გათვალისწინებით, რომ აღნიშნული ეკონომიკური აგენტები კონკურენტებს არ წარმოადგენენ და შესაბამისი ბაზრის სტრუქტურა არ იცვლება, შერწყმაში მონაწილე ეკონომიკური აგენტებისგან წარმოდგენილი ინფორმაციის შეფასების, გაანალიზების შედეგად, საქართველოს კონკურენციის სააგენტომ დაადგინა, რომ - სს „საქართველოს კაპიტალის“, შპს „ბრიტანულ-ქართული აკადემიისა“, და ა(ა)იპ „თბილისის ბრიტანული საერთაშორისო სკოლის“ კონცენტრაცია კონკურენტულ გარემოსთან თავსებადია და დასაშვებია მოქმედი კანონმდებლობის გათვალისწინებით.

საქართველოს კონკურენციის სააგენტომ, შესაბამის ბაზარზე არსებული ვითარების შესწავლის, მოსალოდნელი კონცენტრაციის კონკურენტულ გარემოსთან თავსებადობის დადგენის მიზნით, გამოითხოვა და დაამუშავა ინფორმაცია საქართველოს ეროვნული სტატისტიკის სამსახურისა და შემოსავლების სამსახურიდან. მოახდინა მოსალოდნელი კონცენტრაციის მხარეებთან კონცენტრაციის შეფასებისთვის არსებითი ფაქტორების განხილვა და მიღებული მასალების შესწავლის, საერთაშორისო პრაქტიკის გაანალიზების საფუძველზე, სააგენტომ ბაზარზე მოქმედი ეკონომიკური აგენტების კონცენტრაციის მოსალოდნელი შედეგები შეაფასა.

საქართველოს კონკურენციის სააგენტო, საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების მიზნით, სისტემატურად სწავლობს სხვადასხვა ქვეყნის კონკურენციის კანონმდებლობას. გთხოვთ, იხილოთ ინფორმაცია - გერმანიის, ლიეტუვას, სინგაპურისა და შვეიცარიის კონკურენციის კანონმდებლობის ზოგადი მიმოხილვის შესახებ:

კონკურენციის კანონმდებლობის და მისი აღსრულების საკითხებზე, სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებების და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების წარმომადგენლებისათვის ტრენინგები მიმდინარეობს, რომელიც საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს ინიციატივით, გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის (GIZ) ფინანსური მხარდაჭერითა და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის ორგანიზებით იმართება.