კონკურენციის სააგენტო

info-gca@competition.ge
(032) 2 440 770 (EXT 21-74)
ვიდეორგოლი კონკურენციის სააგენტოს საქმიანობის შესახებ
08/05/2019
საქართველო საერთაშორისო კონფერენციას მასპინძლობს კონკურენციის პოლიტიკა: ტენდენციები და გამოწვევები
27/09/2018
მეორე საერთაშორისო კონფერენცია - კონკურენციის პოლიტიკა: ტენდენციები და გამოწვევები
04/04/2018
პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია
28/11/2017
კონკურენციის პოლიტიკის 25 წლის იუბილე
28/06/2017
საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს სატელეფონო ცნობარი
11/05/2017
საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს საკონტაქტო ტელეფონი შეიცვალა,
05/05/2017
საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს ერთი თვის მუშაობის შედეგები
03/01/2017
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) მხარდაჭერითა და დიდი ბრიტანეთის და ...
2017 წლის 17 იანვარს, ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი - „საქართველოს კონკურ...

საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს სტატუსი და უფლებამოსილებები საქართველოს კონკურენციის სააგენტო შექმნილია „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე და საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 აპრილის №288 დადგენილებით დამტკიცებული დებულების შესაბამისად. კონკურენციის სააგენტო წარმოადგენს დამოუკიდებელ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს, რომელიც ანგარიშვალდებულია საქართველოს პრემიერ მინისტრისა და საზოგადოების წინაშე. სააგენტო პასუხისმგებელია „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის აღსრულებაზე, რომლის მიზანია საქართველოში ბაზრის ლიბერალიზაცია, თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის ხელშეწყობა. კანონის მიზნებიდან გამომდინარე: ბაზარზე უზრუნველყ...

საქართველოს კონკურენციის სააგენტო, ეროვნული ვალუტის კურსის ცვლილებასთან დაკავშირებით, სადისტრიბუციო, რიგი მწარმოებელი კომპანიებისა და ასოციაციების წარმომადგენელთა მხრიდან - საინფორმაციო საშუალებებში, ფასების შესაძლო მატებასთან დაკავშირებით გავრცელებული განცხადებებით დაინტერესდა

ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის უნგრეთის კონკურენციის რეგიონალური ცენტრის (OECD-GVH RCC) ივლისის თვის ბიულეტენში, საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის სოფიო მომცელიძის და ბაზრის მონიტორინგისა და ანალიზის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის ნიკა სერგიას სტატია გამოქვეყნდა, სახელწოდებით - „კონკურენციის დარღვევა სახელმწიფოს მიერ - არის თუ არა რეკომენდაცია ქმედითი მექანიზმი (ფარმაცევტული პროდუქციის პარალელური იმპორტის საქმე საქართველოში).

მომხმარებელთა ერთობის და ნდობის საზოგადოება (CUTS)-ის მიერ გამოცემულ ბროშურაში საკმაოდ ვრცელი ადგილი აქვს დათმობილი 2018 წელს საქართველოში გამართულ ღონისძიებას, რომელიც კონკურენციის საერთაშორისო დღეს ეძღვებოდა.

საქართველოს კონკურენციის სააგენტომ, ა(ა)იპ ,,საქართველოს დისტრიბუტორთა ასოციაციის“ მომართვისა და საქართველოს პარლამენტის წევრის - ბექა ნაცვლიშვილის წერილის საფუძველზე დაიწყო საცალო ვაჭრობის ქსელური ობიექტების ბაზრის სექტორული მონიტორინგი.

საქართველოს კონკურენციის სააგენტომ განიხილა სს „საქართველოს კაპიტალსა“ და შპს „ბაქსვუდის საერთაშორისო სკოლა - თბილისს“ შორის დაგეგმილი კონცენტრაცია და მიიჩნია, რომ შესაბამისი ბაზარი, რომელზეც ხორციელდება შერწყმა, ბაზრის მახასიათებლების (HHI ინდექსი) მიხედვით დაბალკონცენტრირებულია, ხოლო კონცენტრაციის შედეგად აღნიშნული მაჩვენებელი არსებითად არ იცვლება.