კონკურენციის სააგენტო

info-gca@competition.ge
(032) 2 440 770 (EXT 21-74)

განცხადებები

ევროკავშირის პროექტის „საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს მხარდაჭერა“ ფარგლებში მომზადებულ ვიდეორგოლში წარმოდგენილია საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს მიერ 2018 წელს განხორციელებული საქმიანობა და შედეგები.

თბილისი, 28-29 სექტემბერი, 2018 - საქართველოს კონკურენციის სააგენტო და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ევროკავშირის მხარდაჭერით, საერთაშორისო კონფერენციას "კონკურენციის პოლიტიკა: ტენდენციები და გამოწვევები" მართავენ.

კონკურენციის პოლიტიკა: ტენდენციები და გამოწვევები

კონკურენციის პოლიტიკა: თანამედროვე ტენდენციები და გამოწვევები

დღეიდან, 2 990 900 ნაცვლად დარეკვა შესაძლებელია