კონკურენციის სააგენტო

info-gca@competition.ge
(032) 2 440 770 (EXT 21-74)

განცხადებები

სრულიად შეგვძრა საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარის, პროფესორ ნოდარ ხადურის მოულოდნელმა გარდაცვალებამ.

ევროკავშირის პროექტის „საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს მხარდაჭერა“ ფარგლებში მომზადებულ ვიდეორგოლში წარმოდგენილია საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს მიერ 2018 წელს განხორციელებული საქმიანობა და შედეგები.

თბილისი, 28-29 სექტემბერი, 2018 - საქართველოს კონკურენციის სააგენტო და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ევროკავშირის მხარდაჭერით, საერთაშორისო კონფერენციას "კონკურენციის პოლიტიკა: ტენდენციები და გამოწვევები" მართავენ.

კონკურენციის პოლიტიკა: ტენდენციები და გამოწვევები

კონკურენციის პოლიტიკა: თანამედროვე ტენდენციები და გამოწვევები

დღეიდან, 2 990 900 ნაცვლად დარეკვა შესაძლებელია