კონკურენციის სააგენტო

info-gca@competition.ge
(032) 2 440 770 (EXT 21-74)

განცხადებები

პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

კონკურენციის პოლიტიკა: თანამედროვე ტენდენციები და გამოწვევები

შრომების კრებული

17-18 ნოემბერი 2017 წელი

იხელეთ ვრცლათ