კონკურენციის სააგენტო

info-gca@competition.ge
(032) 2 440 770 (EXT 21-74)

სტაჟირება

სტაჯირების დასახელება

თანამდებობის დასახელება:

კატეგორია:

განცხადების წარდგენის ბოლო ვადა:

ადგილების რაოდენობა:

სამსახურის ადგილმდებარეობა:

სამუშაოს ტიპი:

გამოსაცდელი ვადა: